White stilettos.  (Taken with Instagram)

White stilettos. (Taken with Instagram)